Menu

Sådan gør vi i RB

 

 


Leveregler i Boldklubben

Klubhus

 • Åbningstider (april - oktober)
  • Åbent mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 17.00-21.00
 • Åbningstider (november-marts)
  • Åbent mandag og torsdag fra kl. 17.00-22.00
  • Åbent på lørdage forudsat der er kampe. Åbnes 1½ time før første kamp
 • Beliggenhed
  • Klubhuset er placeret øverst på tribunen i Idrætsparken
 • Mødested
  • Klubhuset er stedet, hvor spiller, træner og holdleder samt forældre, skal mødes før en kamp, uanset om det er en ude- eller hjemmekamp
 • Mødelokaler
  • Der findes flere lokaler, som man kan booke til møder eller kampforberedelse. Se under kontakt og bookning af lokaler
 • Post
  • Modtagen post afleveres til enkeltpersoner hurtigst muligt.

 

Spillesteder

Roskilde Idrætspark er hjemsted for boldklubben og hjemmekampe spilles primært på lørdage.

 

Generalforsamling

 • Afholdes i februar måned iht. vedtægterne, der findes på klubbens hjemmeside

 

Julestævne

 • Afholdes hvert år i Roskilde Hallerne fra den 27. til 30. december
 • Stævnet kan kun gennemføres ved frivillig hjælp af spillere, trænere og forældre
 • Se mere på 24Sport Julecup 2022 (procup.se)

 

Aktivitetsliste

 • Listen er en ugentlig opdatering af alle aktiviteter i boldklubben og i FCR.
 • Det er særdeles vigtigt, at afdelingernes egne aktiviteter fremgår og at tiderne er korrekte, dvs. stævnedeltagelse, kampe mm.
 • Aktivitetslisten findes også på klubbens hjemmeside
 • Carsten C. Nielsen er ansvarlig på opgaven

 

Hjemmesiden www.RB1906.dk

 • Webmaster er Flemming Redøn (fr@rb1906.dk)
 • Afdeling/holdsider
  • På hjemmesiden informeres der på hver årgang om trænere, træningstider og hold
 • Resultater
  • Det er altid muligt at følge samtlige holds resultater ved få klik på hjemmesiden
 • Informationer og opbygning
  • Alle praktiske information skal være tilgængelige på hjemmesiden. Ændringer aftales med webmaster
 • Navne/adresseliste
  • Trænere/ledere med telefon- og mailoplysninger findes under de enkelte årgange

 

Kontingent

 • Hjemmeside
  • Takster og kontingentkontonummer findes på hjemmesiden
 • Opkrævningsperioder
  • Der opkræves kontingent i januar og juli måned
  • Kontingent kan også betales via Mobilpay til nummer 86283
 • Spillercertifikater
  • Nye spillere skal indmeldes via hjemmesiden og den klub man senest har spillet for oplyses ved indmeldelsen. Spillecertifikat hentes elektronisk i den tidligere klub
  • Spillere, som skifter til ny klub, kan udmelde sig via hjemmesiden.
 • Spærring af spiller
  • Hvis ikke der er betalt kontingent vil spilleren være spærret for deltagelse i klubbens kampe, herunder også træning
 • Ansvarlig
  • Kasserer Morten Larsen er ansvarlig på opgaven

 

Træner/leder information

 • Træner/ledermøde
  • Der afholdes træner/ledermøde 3 gange årligt
 • Flytning af kampe
  • Skal ske ved henvendelse til Morten Larsen med oplysning om ny spilledag og hvem man har aftalt flytningen med.
  • Det koster gebyr at flytte kampe mindre end 3 dage før kampen skal spilles . Gebyret trækkes fra årgangens rådighedsbeløb
 • Protester
  • Skal indgives til kasserer Morten Larsen
  • Gebyr på kr. 500 skal betales samtidig med protesten. 
 • Hvide/blå tråd
  • Klubbens guide for bedre børnefodbold findes på hjemmesiden og opdateres min. 1 gang årligt.
 • Passivt medlemskab
  • Trænere og ledere er passive medlemmer af boldklubben og kan derfor deltage i generalforsamlingen.
 • Uddannelse
  • Alle trænere og ledere tilbydes uddannelse og dette aftales med den ansvarlige børne-, ungdoms- eller senioransvarlige.

 

Nøgler

 • Adgange
  • Nøgler udleveres til de døre i Idrætsparken, som man har behov for., fx. omklædningsrum, mødelokaler, bold- og tøjrum.
 • Mistede nøgler
  • Hvis man mister sine nøgler skal Flemming Redøn skal kontaktes.

 

Omklædningsrum/kampbaner

 • Oversigter
  • I forbindelse med kampe i Idrætsparken vil der være opsat oversigtsplan med information om omklædningsrum og kampbane.
 • Ansvarlighed
  • Hjørneflag skal altid samles ind, medmindre banen overtages umiddelbart efter egen kamp
  • Mål på kunstbanerne skal efter kamp flyttes bag baglinierne
  • Omklædningsrum skal fejes inden de forlades

 

Boldrum

 • Bolde
  • Hver årgang er tildelt bolde der svarer til medlemstallet. Der er kodelås på boldskabet. Mistede bolde erstattes ved træk på årgangens rådighedsbeløb.
 • Øvrige materialer
  • Det er træners/holdleders ansvar at klubbens materialer bliver sat på plads efter brug.
 • Ansvarlighed
  • Træner/holdleder skal til enhver tid udvise ansvarlighed for at det materiel man tager med ud også kommer med ind igen. Mangler der noget, forsøger man at finde det mistede. 
 • Pumpe
  • Virker boldpumpen ikke, skal der straks gives besked til Morten Larsen
 • 3-mål
  • Er primært til benyttelse for børnehold.

Årgangens kampe

 • Modtagelse af modstander
  • Det er til enhver tid træner/holdleders ansvar at tage godt i mod og vise modstanderne tilrette, samt være behjælpelig med at modstanderne føler sig godt behandlet, samt at takke for kampen.
 • Modtagelse af dommer
  • Det er til enhver tid træner/holdleders ansvar at vise dommer/e, tilrette med omklædningsrum samt kampbane og informere hvor de får udbetalt deres dommerhonorar (REOS), samt at takke for kampen.
 • Holdkort
  • Fra U11 skal der indberettes holdkort elektronisk via DBU appen
 • Indberetning af resultater
  • Ved hjemmekampe skal der indberettes resultat fra U11 via DBU appen
 • Udekampe
  • Det er træners/holdleders ansvar at spillere og forældre skal mødes i klubhuset inden man kører
 • Kørsel
  • Det påhviler træner/holdleder at sørge for at der er transport til udekampe, og der er det antal biler som er nødvendigt for at hele holdet kan transporteres sikkert.
 • Udebanetøj
  • Spiller modstanderen i hvidt kan udebanetøj bestilles hos Lis min 3 dage før kampen

Dommere

 • DBU-dommere
  • DBU Sjælland udpeger dommere i de fleste ungdoms-og seniorrækker
 • Egne dommere
  • På aktivitetslisen kan man se, hvem der skal dømme holdets kamp. Ved døm-selv skal man selv skaffe en dommer
 • Betaling
  • I klubhuset kan der udbetales dommergodtgørelse.
   • 11-mands=250,- kr. / 8-mands=200,- kr.

 

Kamptøj

 • Sponsor
  • Årgangen/holdet har selv mulighed for at skaffe en sponsor til tøjet. Kontakt Flemming Redøn eller se mere på hjemmesiden.
 • Tøjskabe
  • Holdets tøj er placeret i tøjskabe med en kodelås. Samme som i boldrum
 • Aflevering af tøj
  • Brugt spilletøj skal afleveres i tøjrummet samme dag eller senest kl. 800 næste morgen. I modsat fald vasker man selv tøjet
 • Mistet tøj
  • Sørg for at tælle trøjer, bukser og strømper inden det pakkes i vaskepose og afleveres til vask. Mistet tøj erstattes gennem rådighedsbeløb

 

Holdtilmelding

 • Boldklubben er medlem af DBU Sjælland, DGI og REOS
 • Primære turneringer afvikles med disse organisationer
 • Indendørsstævner er gratis, forudsat at man benytter sig af DBU/DGI tilbud. Øvrige betales selv, evt. gennem rådighedsbeløb
 • Udeturnering og vinterbold er gratis, forudsat man benytter sig af DBU/DGI eller REOS tilbud. Indplacering aftales med Morten Larsen
 • Udendørsstævner betales selv, evt. gennem rådighedsbeløb

 

Støtteforeninger

 • RB Venner støtter klubbens ungdomshold – se www.rbvenner.dk
 • Foreningen Gl. RB'ere støtter klubbens ungdomshold – se mere på klubbens hjemmeside

 

Ændringer eller ønsker om nye punkter – kontakt Henrik Andersen eller Flemming Redøn

7. januar 2023

Luk