Menu

Sådan gør vi i RB

 

 


Leveregler i Boldklubben

Klubhus

 • Åbningstider (april - oktober)
  • Åbent mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 17.00-21.00
 • Åbningstider (november-marts)
  • Åbent mandag og torsdag fra kl. 17.00-22.00
  • Åbent på lørdage forudsat der er kampe. Åbnes 1½ time før første kamp
 • Beliggenhed
  • Klubhuset er placeret øverst på tribunen i Idrætsparken
 • Mødested
  • Klubhuset er stedet, hvor spiller, træner og holdleder samt forældre, skal mødes før en kamp, uanset om det er en ude- eller hjemmekamp
 • Mødelokaler
  • Der findes et bestyrelseslokale med plads til 12-15 personer i den lave bygning (RB skilt på døren).
  • I klubhuset kan rummet deles med en foldedør til mindre møder
 • Post
  • Modtagen post afleveres til enkeltpersoner hurtigst muligt.

 

Spillesteder

Roskilde Idrætspark er hjemsted for boldklubben og hjemmekampe spilles primært på lørdage.

 

Generalforsamling

 • Afholdes i februar måned iht. vedtægterne, der findes på klubbens hjemmeside

 

Julestævne

 • Afholdes hvert år i Roskilde Hallerne fra den 27. til 30. december
 • Stævnet kan kun gennemføres ved frivillig hjælp af spillere, trænere og forældre
 • Se mere på www.sparnordcup.com

 

Aktivitetsliste

 • Listen er en ugentlig opdatering af alle aktiviteter i boldklubben og i FCR.
 • Det er særdeles vigtigt, at afdelingernes egne aktiviteter fremgår og at tiderne er korrekte, dvs. stævnedeltagelse, kampe mm.
 • Aktivitetslisten findes også på klubbens hjemmeside
 • Carsten C. Nielsen er ansvarlig på opgaven

 

Hjemmesiden www.RB1906.dk

 • Webmaster er Lisbeth Wibholm (lisbeth@rb1906.dk)
 • Afdeling/holdsider
  • På hjemmesiden informeres der på hver årgang om trænere, træningstider og hold
 • Resultater
  • Det er altid muligt at følge samtlige holds resultater ved få klik på hjemmesiden
 • Informationer og opbygning
  • Alle praktiske information skal være tilgængelige på hjemmesiden. Ændringer aftales med webmaster
 • Navne/adresseliste
  • En liste med alle trænere/ledere med telefon- og mailoplysninger findes på hjemmesiden, men findes også under de enkelte årgange

 

Kontingent

 • Hjemmeside
  • Takster og kontingentkontonummer findes på hjemmesiden
 • Opkrævningsperioder
  • Der opkræves kontingent i januar og juli måned
  • Kontingent kan også betales via Mobilpay til nummer 86283
 • Medlemslister
  • I forbindelse med kontingentopkrævning udsendes der medlemslister, ligesom den årgangsansvarlige kan bestille listen fra dag til dag.
 • Spillercertifikater
  • Nye spillere skal indmeldes via hjemmesiden og den klub man senest har spillet for oplyses ved indmeldelsen. Spillecertifikat hentes elektronisk i den tidligere klub
  • Spillere, som skifter til ny klub, kan udmelde sig via hjemmesiden.
 • Spærring af spiller
  • Hvis ikke der er betalt kontingent vil spilleren være spærret for deltagelse i klubbens kampe, herunder også træning
 • Ansvarlig
  • Kasserer Flemming Redøn er ansvarlig på opgaven

 

Træner/leder information

 • Træner/ledermøde
  • Der afholdes træner/ledermøde 3 gange årligt
 • Flytning af kampe
  • Skal ske ved henvendelse til Flemming Redøn med oplysning om ny spilledag og hvem man har aftalt flytningen med.
  • Det koster gebyr at flytte kampe mindre end xx dage før kampen skal spilles . Gebyret trækkes fra årgangens rådighedsbeløb
 • Protester
  • Skal indgives til kasserer Flemming Redøn
  • Gebyr på kr. 500 skal betales samtidig med protesten. Gebyret trækkes fra årgangens råddighedsbeløb
 • Hvide/blå tråd
  • Klubbens guide for bedre børnefodbold findes på hjemmesiden og opdateres min. 1 gang årligt.
 • Passivt medlemskab
  • Trænere og ledere er passive medlemmer af boldklubben og kan derfor deltage i generalforsamlingen.
 • Entrekort FCR
  • Trænere og ledere tilbydes sæsonkort til FC Roskildes 1. divisionskampe.
  • Udleveres af Frank Thaulow
 • Uddannelse
  • Alle trænere og ledere tilbydes uddannelse og dette aftales med Flemming Redøn

 

Nøgler

 • Adgange
  • Der udleveres nøgle til omklædningsrum
  • Chipbrik udleveres til følgende døre i Idrætsparken - mødelokale, boldrum og tøjrum.
 • Mistede nøgler
  • Hvis man mister sine nøgler skal Flemming Redøn skal kontaktes.

 

Rådighedsbeløb

 • Satser
  • Fastsættes af bestyrelsen fra år til år
 • Regler
  • Beløbet kan bruges af trænere og holdledere til gavn for hele årgangen.
 • Periode
  • Der aftales rådighedsbeløb for hele sæsonen. Hele beløbet kan ikke bruges i 1. halvår.
 • Dokumentation
  • Der skal altid ved brug af beløb foreligge dokumentation med underskrift fra træner/holdleder samt hvilken årgang.
  • Alternativ sendes mail til kasserer Flemming Redøn

 

Omklædningsrum/kampbaner

 • Oversigter
  • I forbindelse med kampe i Idrætsparken vil der være opsat oversigtsplan med information om omklædningsrum og kampbane.
 • Ansvarlighed
  • Hjørneflag skal altid samles ind, medmindre banen overtages umiddelbart efter egen kamp
  • Mål på kunstbanerne skal efter kamp flyttes bag baglinierne
  • Omklædningsrum skal fejes inden de forlades

 

Boldrum

 • Bolde
  • Hver årgang er tildelt bolde der svarer til medlemstallet. Der er kodelås på boldskabet. Mistede bolde erstattes ved træk på årgangens rådighedsbeløb.
 • Skabe
  • I boldrummet har hver årgang et metalskab, hvor veste og kegler mm kan opbevares. Der er kodelås på skabet.
 • Øvrige materialer
  • Det er træners/holdleders ansvar at klubbens materialer bliver sat på plads efter brug.
 • Ansvarlighed
  • Træner/holdleder skal til enhver tid udvise ansvarlighed for at det materiel man tager med ud også kommer med ind igen. Mangler der noget, forsøger man at finde det mistede. Bestyrelsen kan vælge at fratrække årgange penge for de mistede ting fra rådighedsbeløbet.
 • Pumpe
  • Virker boldpumpen ikke, skal der straks gives besked til Flemming Redøn
 • 3-mål
  • Må kun bruges af ungdomshold under U13

 

Årgangens kampe

 • Modtagelse af modstander
  • Det er til enhver tid træner/holdleders ansvar at tage godt i mod og vise modstanderne tilrette, samt være behjælpelig med at modstanderne føler sig godt behandlet, samt at takke for kampen.
 • Modtagelse af dommer
  • Det er til enhver tid træner/holdleders ansvar at vise dommer/e, tilrette med omklædningsrum samt kampbane og informere hvor de får udbetalt deres dommerhonorar (REOS), samt at takke for kampen.
 • Holdkort
  • Fra U11 skal der indberettes holdkort elektronisk via DBU appen
 • Indberetning af resultater
  • Ved hjemmekampe skal der indberettes resultat fra U11 via DBU appen
 • Udekampe
  • Det er træners/holdleders ansvar at spillere og forældre skal mødes i klubhuset inden man kører
 • Kørsel
  • Det påhviler træner/holdleder at sørge for at der er transport til udekampe, og der er det antal biler som er nødvendigt for at hele holdet kan transporteres sikkert.
 • Udebanetøj
  • Spiller modstanderen i hvidt kan udebanetøj bestilles hos Lis min 3 dage før kampen
 • Kørepenge
  • Klubben udbetaler 50 øre pr. kørt kilometer til udekampe til max 4 biler
  • Kørepenge afregnes hvert ½ år med kasserer Flemming Redøn
  • Skema kan hentes her

 

Dommere

 • DBU-dommere
  • DBU Sjælland udpeger dommere i de fleste ungdoms-og seniorrækker
 • Egne dommere
  • På aktivitetslisen kan man se, hvem der skal dømme holdets kamp. Ved døm-selv skal man selv skaffe en dommer
 • Betaling
  • I klubhuset kan der udbetales dommergodtgørelse.
   • 11-mands=150,- kr. / 8-mands=75,- kr.

 

Kamptøj

 • Sponsor
  • Årgangen/holdet har selv mulighed for at skaffe en sponsor til tøjet. Kontakt Flemming Redøn eller se mere på hjemmesiden.
 • Tøjskabe
  • Holdets tøj er placeret i tøjskabe med en kodelås. Samme som i boldrum
 • Aflevering af tøj
  • Brugt spilletøj skal afleveres i tøjrummet samme dag eller senest kl. 800 næste morgen. I modsat fald vasker man selv tøjet
 • Mistet tøj
  • Sørg for at tælle trøjer, bukser og strømper inden det pakkes i vaskepose og afleveres til vask. Mistet tøj erstattes gennem rådighedsbeløb

 

Holdtilmelding

 • Boldklubben er medlem af DBU Sjælland, DGI og REOS
 • Primære turneringer afvikles med disse organisationer
 • Indendørsstævner er gratis, forudsat at man benytter sig af DBU/DGI tilbud. Øvrige betales selv, evt. gennem rådighedsbeløb
 • Udeturnering og vinterbold er gratis, forudsat man benytter sig af DBU/DGI eller REOS tilbud. Indplacering aftales med Flemming Redøn
 • Udendørsstævner betales selv, evt. gennem rådighedsbeløb

 

Støtteforeninger

 • RB Venner støtter klubbens ungdomshold – se www.rbvenner.dk
 • Foreningen Gl. RB'ere støtter klubbens ungdomshold – se mere på klubbens hjemmeside

 

Ændringer eller ønsker om nye punkter – kontakt Henrik Andersen eller Flemming Redøn

15. marts 2016