Menu

Breddeafdeling

BREDDESTRATEGI

VI TRÆNER FOR AT UDVIKLE OS, FOR UDVIKLING FØRER TIL SEJRE!

1. Målsætning

Det er RB1906s målsætning, at klubben indstilles til årets børneklub inden sæsonen 2014/2015. Desuden at breddestrategien implementeres fra 1/8 2013. På baggrund af breddestrategien er det ambitionen, at de bedste trænere tiltrækkes, og at RB1906 bliver den førende fodbold - breddeklub i Roskilde og omegn. Ambitionen er en medlemsfremgang på 4 % af både spillere og frivillige pr. år. Desuden at fællesskabet og strategien udvikles løbende i 2013, så alle er enige om, at der arbejdes på, at gøre RB1906 kendt, som en inspirerende og breddeorienteret klub med en social og ambitiøs profil.

1.2 Baggrund for en breddestrategi:

Ud fra bestyrelsens og DBU konsulentens erfaringer er der ingen tvivl om, at breddestrategien bliver et vigtigt redskab til at sikre at RB1906 bliver kendt, som en klub der har fokus på udvikling og bredde.

Vi ser p.t. en klub hvor den enkelte træner ofte kun har fokus på eget hold, og at fokus er på resultatet af enkelte kampe fremfor udviklingen af årgangen. Klubben rummer i den forbindelse meget kompetente og ambitiøse trænere, som ikke har haft ét koncept eller én strategi, at arbejde efter. Klubben valgte i arbejdet med breddestrategien at inddrage vores spillere i et fastholdelsesprojekt, som har spillet ind i forhold til udarbejdelse af den strategi du nu sidder med foran dig. Fastholdelsesprojektet afholdes hvert efterår på U15 til og med U19.

1.3 Retningslinjer for breddestrategi

Siden klubben indgik samarbejde med DBU for bl.a. at få implementeret ”Holdninger & Handlinger”, er der blevet arbejdet målrettet på en breddestrategi. Strategien skal sikre at målsætningen bliver indfriet, samt at der bliver skabt en systematisk breddeudviklingstråd og kultur i klubben.

Fodbolden og unge mennesker ændrer sig hele tiden, så derfor er tiden forbi, hvor træneren selvstændigt sætter dagsorden, uden at involvere spillere og andre trænere. Derfor har RB1906 også vurderet, at en breddestrategi er afgørende for, at det lykkes at arbejde med og fastholde børn og unge mennesker. Med breddestrategien vægter klubben det højt, at spillerne og trænerne trives i et udviklende miljø, hvor der er plads til alle. Det skal være sjovt og inspirerende at møde til træning og kamp.

Desuden er det ambitionen, at strategien vil sikre, at der er en rød tråd i forhold til den måde holdene, spillerne og trænerne tænker og ser fodbold. Derfor er det også vigtigt, at strategien efterleves, så alle er afklaret omkring konceptet. Både spillere, trænere, forældre mv. Anvisninger til denne røde tråd fremgår af fanebladet “Forventningerne til årgangen” på klubbens hjemmeside www.rb1906.dk.

RB1906 ønsker, at det er ambitionen/forventningen, at RB1906 holds er stilstyrende, at de vil spille fodbold (små områder), arbejde med en hurtig boldomgang - med masser af afleveringsmuligheder, samt at holde fokus på at bryde kæderne og skabe overtalssituationer. Vigtigst af alt så vil RB1906 arbejde ud fra én samlet trup på alle årgangene, for på den måde at løfte bredden til mulighed for elitefodsbold i klubbens overbygning - FC Roskilde (fra U14).

Forudsætningen for ovenstående er at breddestrategien efterleves, så ikke træningen går op i løbeøvelser, fast opdeling af 1. og 2. holdstrup og store grupper af spillere om kun én bold. Den afklarede strategi i klubben vil sikre, at klubben både har fokus på udvikling og fastholdelse af både spillere og trænere. Strategien er også, afgørende for, at det kan lykkes at flytte spillere på tværs af årgangene og dermed arbejde med 25- 50- 25 konceptet. Dette medfører også at der er klare forventninger til de enkelte trænere.

Det er derfor en forventning fra klubbens side, at cheftræner (U5-U11) er påbegyndt C-licens uddannelsen eller DBUs B1-uddannelse. Desuden arbejder klubben ud fra den forudsætning, at der efter U11 ikke længere må være forældretrænere, som cheftrænere.

1.4 ”Holdninger & Handlinger”

DBUs ”Holdning & Handlinger” har bl.a. fokus på niveaudeling, selektion, stationstræning og fokus på bredden / udviklingen. I ”Holdninger & Handlinger” fremgår også de 10 forældre/træner bud, samt HAK-princippet (halvdelen af kampen). Værktøjer og anvisninger, som minder en om at bredde og udvikling er afgørende og skal efterleves i RB1906. (”Holdninger & Handlinger”, forældrebud mv. findes på RBs hjemmeside)

2. Klubbens opgaver:

Årsplan med projekter.
Målmandstræning.
Ansættelse af talent og breddekoordinator, herunder indsatstræning.
At sikre, at der er én cheftræner, én årgangsansvarlig og 3-4 årgangstrænere på alle årgangene.
En inspirationsdag om året i forbindelse med Klub frivillig ”Det er ikke farligt at være træner / frivillig”.
At samarbejdet med FCR løbende evalueres.

2.1 Klubbens opbygning: (udarbejde organisationsplan)

Formand: ansvarlig for klubbens daglige drift, ansvarlig for ansættelser, koordinering af årshjul, børneattest.
Ungdomskoordinator / B&U konsulent - Sikre overgang til senior (fastholdelse), årgangsmøder, HR ansvarlig, velkomstpakke til trænere m.m.
Kommunikationsansvarlig – synliggørelse af klubbens succes via medierne.
Forældrerepræsentant: Ansvarlig for at være ambassadør, tovholder på frivillige projekter mv.

2.2 Årshjul

Måned Aktivitet Ansvarlig

Januar

 • Frokost for frivillig + oplæg.
 • Træner/Leder møde
 • Sparringsmøde trænerne (U12-U19)
 • Sparringsmøde / årgangsmøde (U5-U11)
 • Bestyrelsen
 • B&U konsulent

Februar

 • Planlægning udlandstur (sommeren / efteråret)
 • Tildeling af baner / tider.
 • Tilmelding fodboldskole
 • Møde med FCR – ungdoms samarbejde.
 • Generalforsamling
 • Udsendelse af Nyhedsbrev
 • Tema lørdag med henblik på fastholdelse
  • Årgangene
  • Bestyrelsen
  • Bestyrelsen
  • FCR-udvalget
  • Bestyrelsen
  • B&U konsulent

Marts

 • Forældremøder alle årgange
 • Opstart Klub frivillig
 • Nedsættelse af forældregrupper
 • Oprydning / arb.dag i parken.
 • Årgangsansvarlig
 • B&U konsulent
 • Årgangsansvarlig
 • Bestyrelsen

April

 • Informationsmøde nye forældre
 • Træner leder møde
 • Samarbejde SFO – artikel – opstart nye årgange
 • Udsendelse af Nyhedsbrev.
 • B&U konsulent

Maj

 • Kristi himmelfarts stævne
 • Fælles træning – årgange på tværs.
 • Mikrofodboldskole
 • Bestyrelsen
 • B&U konsulent

Juni

 • Five a Side afslutning
 • Forbered. Ny sæson – samtræning / koordinering.
 • Tildeling af baner / tider.
 • Bestyrelsen
 • Årgangsansvarlig & cheftræner

Juli

 • Festival
 • Fodboldskole
 • RB Venner
 • Bestyrelsen

August

 • Klubbens fødselsdag
 • Sparringsmøde/årgangsmøde trænerne (U12-U19) – opfølgning fra januar.
 • Samt årgangsmøde alle årgange.
 • Udsendelse af Nyhedsbrev.
 • Bestyrelsen
 • B&U konsulent

September

 • Fastholdelsesprojekt
 • Rekruttering nye trænere
 • Møde U 14/15 vedr. dommerudd.
 • Fælles træning – årgange på tværs.
 • B&U konsulent

Oktober

 • Arrangement for nye forældre, samt klubbens frivillig. Inspirationsaften om fx kost, styrketræning el.lign.
 • B&U konsulent
 • November
 • Five a side afslutning
 • Vinter træning seminar (evt. tilbud fra DBU)
 • Udsendelse af Nyhedsbrev.
 • Fælles træning – årgange på tværs.
 • Bestyrelsen
 • B&U konsulent

December

 • Juletræsfest
 • Julestævne
 • Evaluering af årshjul, samt året der er gået
 • Artikel i avis (året der gik)
 • Bestyrelsen
 • Bestyrelsen og årgangsansvarlige

3. B&U konsulent opgaver

Sikre at en ny B&U konsulent bliver uddannet løbende, så der altid er minimum to i klubben (bestyrelsen udpeger en kandidat).
Konsulentbesøg minimum to gange om året pr. årgang
Medvirke til fastholdelse og udvikling.
Koordinering i forhold til sociale arrangementer / årsplan.
Fortsat implementering af breddestrategi samt ”Holdninger & Handlinger”.
Vidensdelingsgrupper via Facebook og klubbens hjemmeside.
- Oprettelse af øvelsesbank (adgang for trænere).
Deltagelse i jobsamtaler / TUS. (TrænerUdviklingsSamtale)
Indkaldelse til vidensdelingsmøde, samt trænermøde – 2 gange pr. år
Sikre træning på tværs af årg.

3.1 Dagsorden til Årgangsmøder og TUS

Møde vedrørende drøftelse af mål for året. (årsplan – spillestilsbolden)
Fordeling af mentor til nye trænere
Præsentation af opdateret øvelsesbank.
Drøfte samarbejde på tværs af årgange
Fremlæggelse af plan og vision.

3.2 Rekruttering af nye trænere

RB søger altid ambitiøse trænere med fokus på udvikling både for spillere, klubben og dem selv. Derfor er det besluttet, at klubbens trænere fra U5-U11, som udgangspunkt er frivillige, mens at cheftrænerne U12-U19, som udgangspunkt er aflønnet.

4. Frivillighed

4.1 Klub/Frivillig
Godt nok betaler alle medlemmer kontingent og mange lokale virksomheder støtter RB1906 med deres sponsorater, men til trods for det og de kommunale tilskud er det langt fra tilstrækkeligt til at kunne dække foreningens udgifter.

Uden indsatsen fra de frivillige ville klubben blive nødt til at sætte kontingentet op.
Det ville betyde, at enten mange medlemmer, af økonomiske årsager, bliver nødt til at melde sig ud og foreningen og/eller at klubbens aktiviteter vil falde til et meget lavt niveau.

Derfor er det af afgørende betydning, at RB1906 hele tiden har nok frivillige, således vi kan holde det aktivitetsniveau, der kan opfylde vores målsætninger og derved vores vision for RB1906 fodbold.

4.2 Kom godt i gang med Klub/Frivillig

At blive frivilligt medlem af RB1906 vil være den bedste ting du gør i år – garanteret. Men der er nogle ting, du bør vide, før du tilmelder dig.

Succesfulde fodboldklubber er mere end blot sejrrige hold på banen. Spillere og trænere er af afgørende betydning, men samme storw betydning har de mange engagerede frivillige, der arbejder hårdt bag kulisserne for at hjælpe klubben med de mange forskellige opgaver, som vi har.

Vores frivillige har forskellige baggrunde/uddannelser/erfaringer, og derfor opstiller vi ikke på forhånd kriterier for, hvad du som medlem af Klub/Frivillig skal kunne.

Du behøver derfor ikke at være en fodboldekspert for at involvere dig i RB1906 fodbold.
Uanset om du er nuværende spiller, en der har lagt støvlerne på hylden eller en person, der aldrig har sparket til en bold, kan du være værdsat ISS Fodbold frivillig.

4.3 Fordele ved at være frivillig

Opbygning af selvværd og selvtillid.
Læring og udvikling af nye færdigheder
Forbedre erhvervserfaring og opbygge et CV
At være aktiv og forbedre sundhed og trivsel
Møde nye mennesker og udvide dit netværk
At give noget tilbage til det spil du elsker
At gøre en forskel i lokalsamfundet

4.4 Klub/Frivilligs opgaver

Støtte / hjælp ifm.:

 • Julestævne
 • Mikrofodboldskole
 • Kristi Himmelfartsstævne
 • Oprydningsdage
 • Initiativer til nye aktiviteter

4.5 Registrering af frivillig

Klubben har investeret i NEMVAGT.dk, som er et elektronisk system, som letter det administrativt tunge arbejde i at samle og koordinere mange mennesker på én gang.

5. Forældreopbakning

Velkomstpakke til nye forældre (se bilag)

5.1 Forældregruppe

Det er ambitionen at hver årgang nedsætter en forældregruppe ifm. forældremøderne (forår/efterår) i opstarten af nye sæsoner. Disse forældregrupper udgøres af 4-5 personer, som er trænerene behjælpelige med:

Kørsel
Sponsorer.
Koordinere og udarbejde forældreplaner i forbindelse med træningen.
Drøftelse af konkrete opgaver, viderefører holdninger og handlinger / Blå hvid tråd, medvirke til fastholdelse af spillere og trænere / ledere.
Fremsætte behov og ønsker i afdelingerne.
Koordinere sportslige / sociale arrangementer.
Nyhedsbrev: Opdatering via Facebook/mail 3-4 gange pr. år (vi minder om…)
At der sættes ind med mange ressourcer på de nye årgange, så kulturen og konceptet implementeres.

5.2 Forældremøde afholdes to gange årligt

Dagsorden:

 • Gennemgang tidligere halvår
 • Gennemgang kommende halvår (trænerne fremlægger træningsplan og forhåbningerne til sæsonen).
 • Nedsættelse af forældregruppe – min. 4 repræsentanter.
 • Kontingent
 • Træner / lederens opgaver
 • Træningsdag og mål med træningen.
 • Sociale arrangementer
 • Udfordringer / succeshistorier
 • Diverse / evt.

5.3 Sociale liv i klubben

Klubben afholder hvert år temaaften(er) for de frivillige (oplæg om f.eks. kost, styketræning o.lign.), mens den kontinueerligt forsøger at skabe mere liv i klubhuset med tiltag som grillaften, CL kampe, playstationturnering m.m. Klubben vil endvidere forsøge at implementere lektiehjælp i forbindelse med indsatstræning, hvis der er opbakning til dette.

6. Træningsstruktur i klubben - Husk der er ingen vigtige kampe, kun vigtige træninger.

6.1 "5-MANDS STYREGRUPPER"

Afdelingens årgange bedes om at finde en 5-mands styregruppe for årgangen, bestående af:

6.1.1 Én Holdleder/Årgangsansvarlig

Vedkommende står for al administrativt aktivitet på årgangen. F.eks. at deltage i møder med klubben på vegne af årgangen, koordinere tilmelding af hold til SBU turnering, indendørs og andre stævner, sørge for opfølgning på kontingentindbetaling, sørge for vedligeholdelse af RB06 medlemsregistrering, samt holdets egen telefonliste.

Personen er automatisk medlem af årgangsmøderne (og i tilfældet af at personen ikke har mulighed for at deltage ved dettes møder, er vedkommende ansvarlig for at sende en stedfortræder)

6.1.2 Én Cheftræner

Vedkommende har det overordnede sportslige ansvar på årgangen. F.eks. er vedkommende ansvarlig for planlægning af træning (plan for sæsonen ud fra blå hvide tråd), ansvarlig for udførsel af korrekt udførsel af træning, ansvarlig for at udtage hold, ansvarlig for at sætte startopstilling og coaching under kamp.

Hertil tilrettelæggelse af træning ud fra Holdninger og Handlinger, samt blå hvid tråd.

6.1.3 Tre Årgangstrænere

Vedkommende står for den daglige (stations)træning i samarbejde med cheftræneren.

Som hjælp og inspiration til årgangenes trænere/ledere, kan man besøge klubbens hjemmeside og orienterer sig i fanebladet “Træner/leder-siden”, her finder man bl.a. inspiration til træningsbanerne for årgangenes trænere, hjælp til administration for årgangens holdleder/årgangsansvarlig, generelle informationer om FAIR PLAY og klubben.

6.2 Baggrund

Træneren har en kæmpe betydning for spillet og spillerne. Det er vigtigt, at trænere og klubben ser og oplever fodboldspillet ens. Trænerens fornemmeste opgave er at skabe et udviklingsmiljø og sikre at alle på årgangen er en del af holdet. Det kan som udgangspunkt kun sikres via et meget struktureret koncept / strategi.

6.3 Velkomstpakke til nye trænere

Indeholder følgende:

 • Nøgler
 • Kort over baner / træningstider og trupoversigt
 • Træningssæt (underskrift ved udlev.)
 • Breddestrategi, herunder ”Holdninger & Handlinger”
 • De 10 trænerbud og B&U attest.
 • Fastsættelse af mål fra B&U konsulent.
 • Sådan træner vi U5-U12 /inspiration til trænerne – udleveres ved ansættelse.
 • Udlevering af bolde og kegler samt registrering.
 • Intro til DBUs muligheder: Øvelsesbank, spotkurser mv.
 • Uddannelsesplan (planlægning af trænerudviklingssamtale - TUS), herunder årgangsmøde.

6.4 Trænerens opgave

Det forventes at 50 % af træningen er inddelt som stationstræning, hvor hele årgangen træner sammen (samme område).
Opvarmning er med bold, medmindre der arbejdes med motorik eller hurtige fødder.
Individuelle spillersamtaler fra U12 og opefter. (mål for den enkelte spiller, målet er at skabe medindflydelse)
Forældreplan tilrettelæggelse på de årgange hvor det er nødvendigt. (evt. inddragelse af bedsteforældre)
Fokus på samarbejde med ældre / yngre årgange.

På RB1906.dk kan man under hver årgang finde beskrivelse af hvilkenanvisninger klubben har for hver årgang.

6.5 Træning (der arbejdes ud fra spillestilsbolden)

Breddestrategien efterleves.
Opleve værdsættelse fra omgivelser - træner/forældre/medspillere.
Udviklingsrelateret udfordringer til træning
En bold pr. spiller.
Formaliseret oprykning af spillere mellem årgangene - 25-50-25 konceptet
Medindflydelse på aldersrelateret træningspunkter.

For inspiration se “Aldersrelateret træning 1”, findes som PDF-fil ved en googlesøgning.

6.6 Trænerudvikling struktur

Klubben/DBU afholder to inspirationsdag pr. år med fokus rettet på udvikling af den enkelte. træner.
TUS: En til to årlige samtale vedrørende kontraktforlængelse/udvikling/uddannelse mv.
Det forventes, at trænere er ambassadører og at de efterlever klubbens breddestrategi.

7. Kamp

Der arbejdes ud fra pricippet om H-A-K (halvdelen af kamp til alle). Dette er ikke håndhævet med stopur på sidelinjen, men dog forventes det at alle spillere på årgangen i gennemsnit oplever lige antal spilminutter.
Under kampene er det klubbens forventning, at DBUs anvisninger om “De 10 forældrebud “, samt “De 10 trænerbud” efterleves, så RB 1906 repræsenteres , som en klub med fornemmelse for FAIR PLAY og god sidelinjeopførsel.

8. Dommer Strategi/ rekruttering

U15 uddannes vha. DBU kursus én gang om året som kampledere.
Det er fra klubben besluttet, at spillerne på U15 hvert år tilbydes kamplederuddannelsen. Tanken bag dette er, at klubben ofte mangler dommere til kampe og stævner på de mindre årgange, og her er det så planen, at spillerne fra U15 kan hjælpe til. Liste med kamplederuddannede unge mennesker forefindes i klubhuset.

Luk