Menu

Mindeord for Niels Erik Christensen (NEC)

image
15. april 2021 kl. 13:35

Mindeord om Niels Erik Chistensen (NEC)

Det var med stor sorg at boldklubben i påsken modtog meddelelse om, at klubbens ældste æresmedlem var afgået ved døden efter længere tids sygdom, 85 år gammel.

NEC var født den 28.april 1935 lige syd for Limfjorden, nærmere bestemt Sebbersund, og efter endt skolegang i Nibe fik han i 1953 en læreplads på D.A.K. i Roskilde, hvor hans farbror var personalechef, og det var også ham der anbefalede ham at melde sig ind i RB 1906.

NEC var en træningsnarkoman og var i mange år fast mand på klubbens 2.hold – og anfører – og det blev også til 16 kampe på klubbens bedste hold og mange flere på de øvrige seniorhold hvilket bl.a. medførte et SM i serie 3 i 1963.

Stille og roligt involverede han sig i foreningslivet og han kom ind i bestyrelsen, først som sekretær fra 1962-66, senere som menigt bestyrelsesmedlem og fra 1968-70 som kasserer og fra 1971-1975 var NEC formand. Fra 1.januar 1975 var han ansat som inspektør i klubhuset, der gennem de foregående fire år havde haft lige så mange bestyrere med ringe eller ingen succes. Han stoppede som formand den 12.februar 1975 og koncentrerede sig herefter om klubhuset m.v. samtidig med at han til udgangen af oktober fortsat havde sit job som regnskabschef på DAK.

I flere år – bl.a. til DBU´s 75 års jubilæum i 1964 var han med i DBU’s repræsentantskab, som repræsentant for RB 1906.

I perioden 1974-1978 var NEC medlem af byrådet for venstre og samtidig formand for parkudvalget, bl.a. i den spæde start af Idrætscentret på Darupvej, der som bekendt ikke blev færdigudbygget.

Med NEC og hans hustru Bente ved roret kom der gang i klubhuset på Møllehusvej og kantinen i Idrætsparken og det var gode tider for såvel boldklubben som helhed, og for klublivet i særdeleshed. Han arrangerede diskoteksaftener for de unge, billard- og sjavsturneringer for de voksne og der var fyldt med glade mennesker på Møllehusvej ugen igennem. Bente, med hvem han havde børnene Susanne, Jacob og Jesper, havde han den sorg at miste for 35 år siden. Da klubbens økonomi strammede til op gennem 80’erne og 90’erne var han som forretningsfører, og med sin jyske tilgang til det, den der stod forrest for at sætte tæring efter næring og stod forrest for ”ikke at æde og drikke for klubbens penge”.

I 1982 var han flyttet til Møllehusvej 6 og her fik han indrettet kontor i kælderen, og var også manden bag, at klubben fik sit eget vaskeri - først i samme kælder på Møllehusvej og senere i Roskilde Idrætspark (og sideløbende på Darup). På nær årene 1998-2000 var han kasserer frem til 2004 inden han trak sig tilbage som forretningsfører ved udgangen af året. For sin store indsats for boldklubben blev han på boldklubbens 90-årsdag - den 6.august 1996, udnævnt som klubbens 6. æresmedlem.

Han var også mange år medlem af bestyrelsen i Roskilde Idræts-Union og også her er han blevet hædret som æresmedlem.

Han deltog fortsat aktivt i generalforsamlingerne og var også dirigent til samme i ”Foreningen af Gl.RB’ere” og var så længe helbredet var til det også til kampe i ”Parken” med FCR og med RB’s bedste hold.

En af klubbens mest værdifulde medlemmer gennem tiderne er gået bort og vores tanker går i denne tid til hans kone Reidun og hans tre børn med familie.

Æ R E T    V Æ R E   H A N S   M I N D E !

 bjørn jensen