Menu

Generalforsamling 2020

image
19. februar 2020 kl. 20:03
Mandag den 24. februar kl 19.30

Dagsorden til ordinær generalforsamling i Roskilde Boldklub af 1906


Mandag den 24. februar 2020 kl. 19.30 i klubhuset Rådmandshaven 10, Roskilde


• Uddeling af hædersbevisninger
1. Valg af dirigent
2. Valg af 3 stemmetællere
3. Formanden aflægger bestyrelsens beretning
4. Regnskabet aflægges til godkendelse.
5. Indkomne forslag
a. Ændring af vedtægternes § 3.4 og 4.9 tryk for at se forslaget
6. Budget fremlægges til godkendelse.
7. Valg af
formand for 2 år
Afgående er Henrik Andersen
8. Valg af
2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
Afgående er Flemming ”Mingo” Henriksen og Bo Heisel
9. Valg af
2 bestyrelsessuppleanter for 1 år
Afgående er Ferass Hamade og Theis Jensen
10. Valg af
Registreret/statsautoriseret revisor.
11. Eventuelt